Bilim

Türkiye Uzay Ajansı’na girebilmek için gerekli koşullar açıklandı

Ülkemizin uzay operasyonlarını yürütme hedefi ile 2018 yılında faaliyete geçen Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 21 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de alım yapacağı uzman ve uzman yardımcılarında aradığı koşulları ve bunların sahip olacağı misyon, yetki, hak ve sorumluluklarını belirlediği bir yönetmelik yayımladı. İşte ayrıntılar…

Uzman yardımcılığı için giriş imtihanı yapılacak

34 unsurluk yönetmelikte uzman yardımcılığı için bir giriş imtihanı yapılacağı duyuruldu. Buna nazaran yazılı ve kelamlı ya da sadece sözlü olarak gerçekleştirilecek giriş imtihanlarına KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da çağrılacak.

Yazılı imtihan sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş imtihanı duyurusunda belirtilen takım sayısının dört katına kadar aday ise kelamlı imtihana çağrılacak.

Giriş imtihanına müracaat kaideleri ise şöyle;

 • 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunda belirtilen genel koşulları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden,
 • Mühendislik fakülteleri, havacılık ve uzay bilimleri fakülteleri lisans kısımları ile astronomi ve uzay bilimleri, uzay bilimleri ve teknolojisi, matematik, istatistik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış KPSS’den giriş imtihanı duyurusunda belirtilen puan cinslerinden taban puanı almış olmak,
 • Başkanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, YDS’den en az (C) düzeyinde olmak üzere giriş imtihanı ilanında belirtilen düzeyde yahut lisan yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan dokümana sahip olmak.

Uzman yardımcılarının misyon ve yetkileri;

 • Refakatine verildiği uzmana, misyon tarifinde bulunan misyonların yapılmasında yardımcı olmak.
 • Daire lideri yahut refakatinde görevlendirildiği uzman tarafından verilecek gibisi nitelikteki başka misyonları yerine getirmek.

Uzmanların misyon ve yetkileri;

 • Uzmanlar vazifeli bulundukları hizmet ünitesindeki daire liderine bağlı olarak;
 • Daire lideri tarafından ünitenin vazife alanıyla ilgili verilen misyonları yerine getirmek,
 • Başkanlığın vazife alanına ait olarak siyaset, strateji ve gayelerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve gibisi maksatlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak tekliflerde bulunmak,
 • Başkanlık hizmetlerinde aktiflik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm birliğinin ve standardın sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama unsurlarının saptanması ve üniteler ortası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak,
 • Misyonlu olduğu bahisle ilgili her türlü bilgi ve bilgiyi derlemek ve kıymetlendirmek,
 • Başkanlığın vazife alanına giren bahislerde proje teklifleri getirmek ve geliştirmek,
 • Görevlendirildikleri bahislerde Başkanlık içinde ya da öbür kurumlarda eğitimler vermek,
 • Vazife alanıyla ilgili ulusal yahut memleketler arası komite, kurs, seminer, toplantı ve çalışmaları takip etmek,
 • Vazifeli olduğu bahislerde, Başkanlık ile başka kamu kurum ve kuruluşları ortasındaki irtibatı sağlamak,
 • Refakatine verilen uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Teşkilatlanmaya ait Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla öbür vazifelerinin yanı sıra araştırma, tahlil, teftiş, kontrol, inceleme ve soruşturma yapmak,
 • Daire lideri tarafından verilen gibisi nitelikteki başka vazifeleri yerine getirmek ile vazifelidir.

Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları;

 • Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen vazifelerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesinden, sıralı amirlerine karşı sorumludur.
 • Uzmanlar, refakatine verilen uzman yardımcılarının en güzel halde yetiştirilmesine özel bir ehemmiyet verir ve bu emelle refakat boyunca uzman yardımcılarının, meslek ve hizmet gereklerine uygun formda yetiştirilmesini gözetir.

Pekala siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu